دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۱۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعر گیلکی» ثبت شده است

  • داوود خانی لنگرودی

دؤنَــم بالابولـندی لاکو!لاکو!

سیــآ گیسوکمندی لاکو!لاکو!

هِــسی اَفتؤدیم وُ مآپاره؛ امّـا

تو آخر می‌کوشَندی لاکو!لاکو!

شلمان؛ اول شهریور 98 داوود خانی خلیفه‌محله(لنگرودی)

  • داوود خانی لنگرودی


فتوکلیپ دوبیتی گیلکی ”یـواشیْ!“ از داوود خانی خلیفه‌محله در آپارات گیلکان

اُهُـی سرگالشِـیْ! کــوهؤن زِئنی نِـیْ

بوزَه‌را مِئن، گوسَــندؤنَه دَرَی هِـــیْ

دَرِه مِـئن، وَرگ ایسأیْ دُندؤنبَسؤسَه

یَــواشیْ! اُی یـواشیْ! اُی یـــواشیْ!

داوود خانی خلیفه‌محله- 16دی 1396 خورش


برگردان واژگان:

سرگالش: سرچوپان/ بوزَه را: بُزرو. باریک راه/ گوسَنداُن: گوسفندان

وَرگ: گرگ/ دُنداُنبَسؤسَه: دندان ساییده

 

  • داوود خانی لنگرودیاَته‌کو

‌دیم‌بؤرئیته.

آتیش‌ئیته‌بو،

چیمخألِه‌دریا...

صوب،

نرمˇخنده‌ کأدبو.

داوود خانی خلیفه‌محله(لنگرودی) 13 خرداد 1398 خورشیدی

برگردان:

اته‌کوه

رخ‌برافروخته.

دریای چمخاله

گر گرفته بود...

صبح

تبسم می‌زد.

 

  • داوود خانی لنگرودی

فتوکلیپ رباعی گیلکی پأپّـؤیْ در آپارات گیلکان

شلمؤنˇروخؤنَه وِئر بَزأم، کوملِه لاکؤیْ!

چأیْ‌باغˇمیــئِـن تِه‌بَه بَکَندَمپأپّـؤیْ

خَئسْتم ته هَدَم، دَپَرکَسَم خوابˇ‌جی‌یَه

مـآ، اَخمأچِه‌بو، بَدِئم می‌چِشمؤن اَرسؤیْ

داوود خانی خلیفه‌محله(12 خرداد 1398 خورشیدی)

کاربرد واژه‌ی پأپّؤیْ در گیلکی

  • داوود خانی لنگرودی


 

کوه

خورشیده بونأؤدأی تأم‌بزأ

اَفتؤئه ‌دولت دتؤسأی شؤپره

درّه، بی‌وَرگ ایسّه، چپّؤن نی به‌د‌ست

پیچه‌مسته گلّه‌جی، سگ ویشتره (داوود خانی خلیفه‌محله)

 

برگردان:

 

کوه، خور را پشت خود آرامانیده

آفتاب دولت شب‌پره تابنده شده‌است

درّه، بی‌گرگ است وُ چوپان نی ‌به‌دست

سرمست از آنست سگ از گلّه زیاده‌است

 

 

 

 

  • داوود خانی لنگرودی

زبان گیلکی از گروه زبان‌های شمال غربی ایرانی و در مجموع زبان‌های حاشیه‌ی خزر است که زبان مادری اکثر مردم استان گیلان و غرب مازندران و جوامع کوچک‌تری در استان‌های مجاور، از جمله قزوین ، زنجان و همچنین در استان تهران است و از دیدگاه تاریخی، گیلکی به زبان پارتی (اشکانی) وابستگی دارد.

بیت تصویری، مطلعی از یک غزل گیلکی بر وزن عروضی فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  و برگردان شعر نیز به فارسی بر همان وزن می‌باشد .

اُی خؤجیرافتؤ‌دیم ونیمه‌شبؤنˇمنگˇمآ

می‌دیله با تی‌محبت بئودأنه اَنـبَس‌نشا  (داوود خانی خلیفه‌محله)

برگردان:

آه ای خورشید‌روی و ماه بدر نیم‌شب  

شد دلم، آری دلم با مهر تو  غلظت نشا

  • داوود خانی لنگرودی

دوبیتی گیلکی پسانوگرا زئنه شلاق وارؤن خشت̌ پوردَه در وبگاه آپارات

دوبیتی گیلکی پسانوگرا

از: داوود خانی خلیفه‌محله (لنگرودی)

**

زئنه شلاق وارؤن خشت̌ پوردَه

خیابؤن

             خیس‌و‌فانوسؤن دموردَه

دوتَه عاشق

                 یَتـه چتره دَس‌ئـیْـته...

شبأبؤیْ

            لنگروده خؤ ببوردَه


شلمان- بیست‌و‌سوم اردیبهشت نود‌وهشت

  • داوود خانی لنگرودی


فتوکلیپ دوبیتی گیلکی لاکولا!کولاکو!... در وبگاه آپارات

از: داوود خانی خلیفه‌محله  

بشؤم

        مغریب بو

                        کوملِه پَـرَشکو

شبأبو،

        کو به‌جئور 

                        مآ دربؤمابو

می‌دیل تنگؤمأبو

                        تی‌ایسمه بأردم،

بدئم اؤجا دِئنه کو، لاکولاکو!...

(شلمان؛ 17 اردیبهشت 1398 خورشیدی )

  • داوود خانی لنگرودی

دوبیتی گیلکی بهاری از داوود خانی خلیفه‌محله در آپارات

بنفشه بو فِـــــپیت سل̌ کناره

هَـــــنه بولبول̌ چأچه رادواره

ببو صأرا پوره سورخ̌ گول̌ جی

بهأر بومأ، بهأر بومأ، بــهاره!

  • داوود خانی لنگرودی