دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۵۲ مطلب با موضوع «اشعار پراکنده داوود خانی لنگرودی» ثبت شده است

  • داوود خانی لنگرودیفتوکلیپ "خنده جفت" شعری نیمایی از: داوود خانی لنگرودی در سایت آپارات


والمیده بود ماه

آن سوی پلنگدرّه

طاقِ آسمان شیرکوه

پای جویبار صخره

خُرّه می کشید خرس...

شب،

کَ ف ی د            وُ  

خنده جفت کرد

روز،

با قوقولی خروس دِه

  • داوود خانی لنگرودی

فتوکلیپ "تفنگ چیّ کف به لب" داوود خانی لنگرودی در سایت آپارات


لوتکا؛


تفنگ چیّ کف به لب


در سپیدی شوروم شب ...


برکه؛


قو نمی پَرَد


(داوود خانی لنگرودی)

  • داوود خانی لنگرودی

در غروب اشتقاق

مانده بود بر درازنای جاده

ردّ پای تو...

داشت می چکید

ق

    ط

          ر

              ه

ای از ابرهای اتفاق

**  

شلمان: داوود خانی لنگرودی- 31 مرداد 1397 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی

ضرب المثلی است که می گوید:

مهتاب، نرخ ماست را می شکند

زیادی و شباهت جنسی، هرچند نامرغوب باعث شکسته شدن قیمت مرغوب آن جنس می شود.

و نظر به این که ابله، سفیدی زمین را که از تابش نور مهتاب بوجود آمده است ماست، و آن هم ماستی گسترده بر زمین در حد بسیار پندارد.

شلمان- سوم فروردین 1397

  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی

بیتِ گیلکی، از ابیات غزلی ست منتشره نشده و بر وزن "فاعلاتن فاعلاتن فاعلن" می باشد و بر پایه ی آن، بیتی به فارسی و بر وزن " مفتعلن مفتعلن فاعلن" سروده شده است.

در زبان گیلکی، "تال و کوتوس"، گیاهانی رونده و از تیره ی عشقه های مزاحم و مضر می باشند.

  • داوود خانی لنگرودی