دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رباعی گیلکی» ثبت شده است

فتوکلیپ رباعی گیلکی پأپّـؤیْ در آپارات گیلکان

شلمؤنˇروخؤنَه وِئر بَزأم، کوملِه لاکؤیْ!

چأیْ‌باغˇمیــئِـن تِه‌بَه بَکَندَمپأپّـؤیْ

خَئسْتم ته هَدَم، دَپَرکَسَم خوابˇ‌جی‌یَه

مـآ، اَخمأچِه‌بو، بَدِئم می‌چِشمؤن اَرسؤیْ

داوود خانی خلیفه‌محله(12 خرداد 1398 خورشیدی)

کاربرد واژه‌ی پأپّؤیْ در گیلکی

  • داوود خانی لنگرودی

فتوکلیپ رباعی گیلکی بَستأیْ تی‌لَبؤن در آپارات

صبح که پاشدم، به‌روال همیشه پس از خوردن صبحانه ‌خواستم از فضای مجازی بهره ببرم، دیدم اینترنت قطع است و آمدم کنار پنجره. بالای درخت نارونِ حیاط همسایه، ‌جفت‌زاغی، کیشْک‌کیشْک می‌کردند و نرد عشق می‌باختند...

چُست‌گوی، رباعی گیلکی زیر را سرودم.


بَستأیْ تی‌لَبؤن، گؤنی که باز ایسَّه مَرَه

کوتایَـه شبؤن، گؤنی دراز ایــسَّه مَرَه

تی‌جی، همَه‌چِه سَردومی اینَم بَــدأئی

اَخمَه‌چِه ایسِه، گؤنی که ناز ایسَّه مَرَه ( شلمان- نُه‌صبحِ نهم فروردین 98)

برگردان به‌فارسی:

لب‌های تو بسته است، گویی بازست

کوتاه‌ست شبان، گویی درازست به‌من

از تو، همه را برعکس بینم انگار

اخمویی و گوییا که نازست به‌من

  • داوود خانی لنگرودی

 

 

از: داوود خانی خلیفه‌محله

خَـئسَّم ببومَه ابر ببارم، نبویَه                                

دامؤنˇچی‌نی ببر دَپارم، نبویَه

تی دوری غَمه، مَ بی‌صدا خؤرده‌دره،                   

ایوبˇموسؤن صبر بدارم، نبویَه

برگردان به‌فارسی:

چون ابر که خواستم ببارم، نشدا                 

چون ببرم ز بیشه تا به‌غرّم، نشدا

دوری غمت که بی صدا می خورَدَم،              

ایوب شوَم صبر بدارم، نشدا!

**

دَپارَسَن. در اصل به‌معنای فرو ریختن و آوار شدن دیوار و ساختمان و... است؛ اما در اینجا، فغان برکشیدن، خروشیدن و رهایی یافتن از داغ دوری است.

شلمان- نهم اسفند 1397 خورشیدی

 

 

  • داوود خانی لنگرودی


گیلکی رباعی به‌سبک شاعران عصر صفوی در سایت آپارات از داوود خانی خلیفه‌محله

یته گیلکی‌رباعی؛ صفوی‌شاعرؤنˇ زَمَتˇنسق

داوود خانی خلیفه‌محله

*

بـئؤتم بَشومه تی کـــؤگه‌ جی بیرونه                  

لیلی که تو بی، نَخَئس ببوم مــجنونه

 صــــأرا بشؤمه، بی تو بَدِئم تَنگؤمه                    

شادی خَسَمه،‌ّ بَدِئم که می دیل خونه

(15 دی 1397)

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی