دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

فتوکلیپ تاریخ شفاهی املش: مصطفی مکاریان املشی(قسمت سوم و پایانی) در وبگاه آپارات

تاریخ شفاهی املش: گفت‌و شنید به‌یاد‌ماندنی با مصطفی مکاریان املشی از کارکنان پیشین شهرداری املش به‌زبان گیلکی در سه‌قسمت از داوود خانی‌خلیفه‌محله

  • داوود خانی لنگرودی

فتوکلیپ تاریخ شفاهی املش: مصطفی مکاریان املشی(قسمت دوم) در وبگاه آپارات

تاریخ شفاهی املش: گفت‌و شنید به‌یاد‌ماندنی با مصطفی مکاریان املشی از کارکنان پیشین شهرداری املش به‌زبان گیلکی در سه‌قسمت از داوود خانی‌خلیفه‌محله

 

مطالب مرتبط:

فتوکلیپ تاریخ شفاهی املش: مصطفی مکاریان املشی(قسمت نخست) در وبگاه آپارات

 

  • داوود خانی لنگرودی

تاریخ شفاهی املش: گفت‌و شنید به‌یاد‌ماندنی با مصطفی مکاریان املشی از کارکنان پیشین شهرداری املش به‌زبان گیلکی در سه‌قسمت از داوود خانی‌خلیفه‌محله

فتوکلیپ تاریخ شفاهی املش: مصطفی مکاریان املشی(قسمت نخست) در وبگاه آپارات

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی

 

رباعی «گرگ و برّه» از داوود خانی خانی‌خلیفه‌محله در وبگاه آپارات

گرگ آمد و تند، برّه را پاک درید

فوّاره‌ی خون بره بر خاک چکید

می‌خواست که دشت تا کمی سرخ شوَد

برف آمد و رویِ گرگ را کرد سفید!

بازسرایی مصراع سوم؛ 24 دی‌ماه 1398 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی

 

فتوکلیپ دو دوبیتی گیلکی از داوود خانی‌خلیفه‌محله در وبگاه آپارات

بشیِ و تاسیونی اَنبسابو            

دیلَ مِئن سنگینابو غم ببو کو

بونه با این همه چوشم‌اینتظاری       

بی‌یِه بَیْنم تره هنده مو لاکو!

شلمان؛  19 دی‌ماه 1398 داوود خانی‌خلیفه‌محله

می‌یاریْ‌جون بمونی بو که بشّو       

ریفاقَ جونَ‌جونی بو که بشّو

مِه‌بَه فانوس بأرین سیه‌شؤئنِه                  

پوره نورَ جوونی بو که بشّو

بازسُرایی؛ 19 دی‌ماه 1398 داوود خانی‌خلیفه‌محله

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی

فتوکلیپ تاریخ شفاهی املش؛ سیدحسین دقیقی سورکوهی در ویگاه آپارات

صبح دوشنبه 16 دی‌ماه 1398 خورشیدی. گپ‌و‌گفتی با سیدحسین دقیقی سورکوهی، برنج‌فروش سال‌دیده‌ی‌ شورآفرین و شوخ‌طبع و برنادل املشی

  • داوود خانی لنگرودی

فتوکلیپ «پوره درم» از داوود خانی‌خلیفه‌محله در وبگاه آپارات گیلکان

پئیز‌وَلگ َ موسون می‌دیم بَبویْ  زرد                  

پوره دردم، پوره دردم، پوره درد

 پیرأبوم پیْ‌ببوردم می‌یأریْ‌جون                    

می دوشمنده، کوشنده، ایسَّه نامرد

شلمان؛ 18 آذر 1396 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی