دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

دانلود فتوکلیپ دوبیتی گیلکی تو خورشیدی با صدای شاعر

دوبیتی گیلکی: تو خورشیدی...

جی: داوود خانی لنگرودی

 

تو خورشیدی، مو تی سیارَه ایسَّم

تی دور و بر موجَم، طیارَه ایـسَّم

ایطو خوبَه!، خودا نئونَه بَــبی یه،

تو آتیش پاره، مو بیچـارَه ایسَّم!

  • داوود خانی لنگرودی

آن گاه در هوای بارانی که گوشه ای از آسمان آفتابی باشد و رنگین کمانی شکل گیرد؛ گیلکان شرق گیلان و غرب مازندران گویند: «شئال مار عروسیه!» یعنی عروسی مادر شغال است. مردم رشت به جای این روایت می گویند: «شئالون عروسیه!» یعنی عروسی شغال هاست.

تو گویی سر پیری و معرکه گیری و نیز زور آزمایی آفتاب بی رمق با باران پرزور و در حال جان گرفتن و پنجه افکندن شیر با آذرخش...


  • داوود خانی لنگرودی

غزل طنز غذای شاهانه

  • داوود خانی لنگرودی