دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۱۴ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی

فتوکلیپ شعر گیلکی "شئاله چی حألِه کَرک̌ دَرَه قو" از داوود خانی لنگرودی در کانال آپارات گیلکان

شئالَه چی حألِه...

این سروده ی گیلکی بر وزنِ "مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن" با الهام از مثل گیلکی "شئالَه چی حَألِه کرکه دَرَه قو."( شغال چه می فهمد به تن مرغ خانگی پر و بال هست. چه می دانم: تخم می گذارد برای صاحب خانه و دردانه ی خروس است و...)، می توانست سر از غزل و قصیده طنز درآورد؛ اما در عصر شاخ و بال و دم زنی و روزگار مینی مال در دوبیت جمعش کردم!

**

نیشتأی چَپَرˇ سَر خوروسِی:"کوکورِه کوکو..."

                                                          خروس بر پرچین حیاط نشسته است و بانگ می زند

صَأب خؤنه زَنأی خَأس چأکونه مُرغؤنِه کوکو

                                                           زن صاحب خانه می خواست با تخم مرغ کوکو سرخ کند

لانه؛ وَأچِه... زَن؛ اَخم.أچِه، بی بَئره خوروسِی

                                                          لانه؛ خراب شده و زن؛ اخمو و خروس بی بهره از...

شئالَه چی حَألِه؟

                 هَأن!

                       مَثَلَن: کَرکˇ دَرَه قو؟

                                                         هان! شغال چه می فهمد مثلاً مرغ، پر و قویی دارد؟

داوود خانی خلیفه محله (لنگرودی)

شلمان-  تیر ماه 1396 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی

زَرجوب: یکی از دو رود شهر رشت که از کوه های اطراف سرچشمه می گیرد و به تالاب انزلی می ریزد.

  • داوود خانی لنگرودی