دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۱۸ مطلب با موضوع «هایکوواره» ثبت شده است

کمر تابستان؛

برکه

       بی‌غوک

                   و ماری مرده

شلمان؛ 26 تیرماه 98  -  خلیفه‌محله(لنگرودی)

  • داوود خانی لنگرودی

رباعی هایکویی

از داوود خانی خلیفه‌محله (لنگرودی)

**

مهتاب

                 به‌شب نور هوس می‌پاشید...

در چنبری از 

پیچک بودار سفید،

غوکی

                     به‌دهانِ سوسماری سرتیز

خوش‌خوابیِ نغز برکه را می‌وَزَغید

 

شلمان- 24 اردیبهشت  98 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی