دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۵۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دوبیتی گیلکی» ثبت شده است

دؤنَــم بالابولـندی لاکو!لاکو!

سیــآ گیسوکمندی لاکو!لاکو!

هِــسی اَفتؤدیم وُ مآپاره؛ امّـا

تو آخر می‌کوشَندی لاکو!لاکو!

شلمان؛ اول شهریور 98 داوود خانی خلیفه‌محله(لنگرودی)

  • داوود خانی لنگرودی


فتوکلیپ دوبیتی گیلکی ”یـواشیْ!“ از داوود خانی خلیفه‌محله در آپارات گیلکان

اُهُـی سرگالشِـیْ! کــوهؤن زِئنی نِـیْ

بوزَه‌را مِئن، گوسَــندؤنَه دَرَی هِـــیْ

دَرِه مِـئن، وَرگ ایسأیْ دُندؤنبَسؤسَه

یَــواشیْ! اُی یـواشیْ! اُی یـــواشیْ!

داوود خانی خلیفه‌محله- 16دی 1396 خورش


برگردان واژگان:

سرگالش: سرچوپان/ بوزَه را: بُزرو. باریک راه/ گوسَنداُن: گوسفندان

وَرگ: گرگ/ دُنداُنبَسؤسَه: دندان ساییده

 

  • داوود خانی لنگرودی

دوبیتی گیلکی پسانوگرا زئنه شلاق وارؤن خشت̌ پوردَه در وبگاه آپارات

دوبیتی گیلکی پسانوگرا

از: داوود خانی خلیفه‌محله (لنگرودی)

**

زئنه شلاق وارؤن خشت̌ پوردَه

خیابؤن

             خیس‌و‌فانوسؤن دموردَه

دوتَه عاشق

                 یَتـه چتره دَس‌ئـیْـته...

شبأبؤیْ

            لنگروده خؤ ببوردَه


شلمان- بیست‌و‌سوم اردیبهشت نود‌وهشت

  • داوود خانی لنگرودی


فتوکلیپ دوبیتی گیلکی لاکولا!کولاکو!... در وبگاه آپارات

از: داوود خانی خلیفه‌محله  

بشؤم

        مغریب بو

                        کوملِه پَـرَشکو

شبأبو،

        کو به‌جئور 

                        مآ دربؤمابو

می‌دیل تنگؤمأبو

                        تی‌ایسمه بأردم،

بدئم اؤجا دِئنه کو، لاکولاکو!...

(شلمان؛ 17 اردیبهشت 1398 خورشیدی )

  • داوود خانی لنگرودی

دوبیتی گیلکی بهاری از داوود خانی خلیفه‌محله در آپارات

بنفشه بو فِـــــپیت سل̌ کناره

هَـــــنه بولبول̌ چأچه رادواره

ببو صأرا پوره سورخ̌ گول̌ جی

بهأر بومأ، بهأر بومأ، بــهاره!

  • داوود خانی لنگرودی

فتوکلیپ دوبیتی گیلکی روخئونه‌لب از داوود خانی خلیفه‌محله در آپارات

بشیم یارِیْ! روخئونه‌لب بموجیم

دیل̌ غوصَّه بنیم پاجیر دموجیم

مو تی شمّ و تو می شمّ سیه‌شؤ

بییه تأ کس‌کسه واسِه بسوجیم!

  • داوود خانی لنگرودی

فتوکلیپ دوبیتی گیلکی عاجزنألی در آپارات گیلکان

داوود خانی خلیفه‌محله

می روزه ناخؤجیراحوألی اَمره       

دوجَنَم تی‌خیألˇ خألی اَمـره

شؤئه صوبأکؤنم «چوچو »موسؤنی         

تی‌دوری غوصَّه، عاجزنألی اَمره

چوچو: مرغ حق. شباهنگ

برگردان

روزم را با ناخوش‌احوالی

گره می‌زنم با یاد خالی تو

مانند شباهنگ کنم صبح شبم را

غم دوری تو را با عجز و زاری(عاجزنالی) 

(23 دی‌ماه 1397 خورشیدی)

 

 

 

 

  • داوود خانی لنگرودی

کلیپ دوبیتی گیلکی: " تی‌یاده بأردَمَه..." داوود خانی خلیفه‌محله در آپارات

گویش شلمانی(شرق گیلان)

**

بشؤم دامؤن، بومه «کوکو» بنألَس

اَزادارˇسرˇوَلــــــــگیْ بَکألَس

تی‌یاده بأردَمَه، غوصّه جؤنِه‌ گیت

دیل‌ˇمِئن شأدی فَک‌بَئوده دَکألَس

 

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی