دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سایر اشعار» ثبت شده است

 

صبح

       دیدمت هنوز نارسیده‌ای

ظهر

        آفتاب خوردَتِت

عصر

            آمدم بچینمت...

گفتنم دُرُسته خوردَنِت!

شلمان؛ 13 آبان 1398 خورشیدی- داوود خانی خلیفه‌محله

  • داوود خانی لنگرودی

فِنْـچِ نغمه‌خوانِ راه‌راه دانه‌خوار را

در قفس که می‌گذاردَش

فِـنْس می‌کشد به دوْرآن که گربه‌های ناقلای جوجه‌خوار تا ندزدَنش...

رامسر؛ 11 آبان 1398 خورشیدی- داوود خانی خلیفه‌محله

 

  • داوود خانی لنگرودی

گاهی روی دفترِ سفید                 

کار شاعرانه می‌کنم:

دست وصورت و لب ترا               

رنگِ عاشقانه می‌کنم

موی نرم می‌کشم، وَ بعد            

 با مداد، شانه می‌کنم

چشمِ‌ آهوانه‌ی ترا                       

رنگِ رودخانه می‌کنم

قامتِ تو را که می‌کشم،             

رقصِ شادمانه می‌کنم

شاعریِ من که می‌پَرَد،              

خلوتی بهانه می‌کنم

آه! بی‌تو  با خیالِ تو             

گریه‌ی ‌شبانه می‌کنم

شلمان؛ 13 مهر 1398 خورشیدی- داوود خانی خلیفه‌محله  

  • داوود خانی لنگرودی

می‌گذارد کَپَه‌ی مـــرگش را

زیرِ سرِ یُبْس‌ترین کُپّه‌ی ‌ابر،

کرْتِ شــــالیِ دهان‌واکرده

شلمان، 15 شهریور 1398 داوود خانی خلیفه‌محله

  • داوود خانی لنگرودی

فرصتی به‌قدر مدّ آه

قد کشید وُ مُــــــرد

شعله‌ی جوانـــی‌ام!

شلمان؛ 15 مرداد 1398 خورشیدی داوود خانی خلیفه‌محله(لنگرودی)

  • داوود خانی لنگرودی

غم‌خورک‌های جهان

برکه می‌بینند اقیانوس را

شلمان‎؛ 14 مرداد 1398 خورشیدی- داوود خانی خلیفه‌محله(لنگرودی)

  • داوود خانی لنگرودی

مرغی از بانگ خروسی برخاست

زاغی بر شاخ درختی می‌خوانْد

سگ کاس‌آقای همسایه

می‌لابید.

زیر دیوار فروریخته‌ی ماه‌جبین،

گربه‌ا‌‌ی پشمالو دم لرزانْد.

گل‌صنم

-زن نازای مراد-

گاو را می‌دوشید.

پهنه‌ی مزرعه‌ی تازه‌علف‌روییده

مادیان رامی،

اسب وِل می‌طلبید.

صبح بود؛

روستا

بوقلمون می‌بافید!

شلمان؛ داوود خانی خلیفه‌محله(لنگرودی)‎25 تیرماه 98

 

  • داوود خانی لنگرودی

مارِ دم‌سیاه شاخ‌دار

 می‌خزید بی‌صدا، لابه‌لای برگ‌ها،کنار پرتگاه

شب به نیمه‌اش رسیده بود،

روی مرز اشتباه،  

با دو چشم ناز و یک دلِ زیاده‌خواه،

بوسه‌ای

بر فراز تپه از پلنگ ماده می‌گرفت ماه...

**

دوردست

در جوار طعم تند شنبلیله‌ها و بوی کاه

ناگهان

شیهه‌ای کشید مادیانِ گُشنِ یالقوزِ راه‌راه...

داشت می‌چمید بادِ نرم باردار صبحگاه

شلمان-داوود خانی خلیفه‌‌محله(لنگرودی)‎25 تیرماه 98

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی