دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۲۵ مطلب با موضوع «دوبیتی داوود خانی لنگرودی» ثبت شده است

 

و بعد از  باد و رعد و برق و  باران                                    

بِدان! برمی‌دمد خورشیدِ تابان

بریدن می‌توان دار از بُـن امـا؛                         

رگِ اندیشه را با داس نتْوان!

املش؛ بازسراییِ دوبیتی:  21 آبان 1398 خورشیدی داوود خانی خلیفه‌محله

  • داوود خانی لنگرودی

اگر می‌بینی‌ام انـــــدوهگینم

نشد فرصت برایت گل بچینم

 گُراز آمد، یهویی سیـــل آورد

گلستان شد گِلِستان نازنینـم! (داوو خانی خلیفه‌محله)

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی


ماچ˚دوبیتی

از: داوود خانی لنگرودی

 

قسم به یال و پشتِ اسب رستم

غمی یارم ندارم در دو عــــالم

 

بجز مــــــاچِ رخِ ماه تو؛ بگذار

به شکلِ هاله ای، دورت بگردم!

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی