دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۲۳ مطلب با موضوع «دوبیتی داوود خانی لنگرودی» ثبت شده است

  • داوود خانی لنگرودی


ماچ˚دوبیتی

از: داوود خانی لنگرودی

 

قسم به یال و پشتِ اسب رستم

غمی یارم ندارم در دو عــــالم

 

بجز مــــــاچِ رخِ ماه تو؛ بگذار

به شکلِ هاله ای، دورت بگردم!

  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی

دوبیت از زورِ گشنگی

از: داوود خانی لنگرودی


بــره از نهری که اکنون می پرد

گوســفندی را که تنها می چرد


گشنگی پایش بیاید در مـــیان

شک ندارم، گله را سگ می درد!


31 خرداد 1395 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی

دو دوبیتی به هم پیوسته: بزعاله و گوسفند و گرگ و چوپان!

از: داوود خانی لنگرودی

(1)

رو اون تپه که می بینی بلـنده

سه بزغاله، سه تا هم گوسفنده


و اون درّه، دقیــقاً زیرِ تـپه

یه آقاگرگه هَس شِشلول بنده!

(2)

رو کتفِ تپه چوپون می زنه نــــی

از این که نیمی از عمرش شده طی


جِز و بِز می کنه و عِـــزّ و چِــز،

که می آید نگارم پیش مو کــی؟!


18 خرداد 1395 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی