دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۶۶ مطلب با موضوع «مینی مال های داوود خانی لنگرودی» ثبت شده است

مینیمال آسمان‌جُل

از: داوود خانی خلیفه‌محله

در اتاقکی که چاردیوار داشت و سقفی و باد نامرد، بی‌هوا کَنده بودش و با خود برده ، حالا زیر سقف آسمان شب، مصیبت بی‌پایان، بیدارش نگاه‌داشته بود و ستاره‌ها، اندوه‌های بی‌شماری‌ شده‌بودند و مردِ آسمان‌جُل نمی‌توانست بشمارَدِشان!

شلمان- 25 شهریور 1398 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی

داشتم خرمگس معرکه را

می‌پراندم دیدم

پشه‌ای خون‌شکم است روی بازوی چپم...

کف دستم شده بود پشه‌کش از سرِ خشم

 طفلکی بازویم! می‌باید چوب خودش را می‌خورْد.

شلمان؛ 23 مرداد 1398 خورشیدی داوود خانی خلیفه‌محله(لنگرودی)

  • داوود خانی لنگرودی

کفندزد می‌گفت:"دیدم کفن پاره است؛ یقین حاصل آمد که گوزیده مرده، کفن‌درکشیدن صواب." 

(داوود خانی خلیفه‌محله)

**

زیاد تو نخ متن بالانرین و گاوگیج نشید؛ چن دقیقه‌پیش،چن ورق از گلستان سعدی خواندم و یهویی... 

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی

دریافت پی‌دی‌افِ مینیمال شاعرانه‌ی گرمگاه عشق از داوود خانی خلیفه‌محله(لنگرودی)

درختان آلوچه شکوفه کرده‌بودند و نارون‌ها، گل بارانیده‌ و پسندباد اسپندارمذ، عطر بهاربنفشه می‌پاشانید.

گرمگاه، دیدمت در هایاهوی قمریانِ نرد عشق‌باز و چِل‌چِلیک چلچله‌ها و چک‌چک چکاوکانِ بوسه‌ستان و چرخ‌ریسکان نغمه‌ساز، چون گل از هم باز‌شده‌ای و کرشمه‌ریز، لب آراسته‌ای و آمده‌ای بالاتلار، خوش‌چشم‌و‌ابرو، با موهای بلند تابیده‌،کنارم نشسته‌ای و...

*

بیدارباش، پاسی از شب گذشته‌است و گرمای پندارت، اکنون نوید برآمدن ستاره‌ی صبح را می‌دهد.

18 اسفند 1397 خورشیدی

  • داوود خانی لنگرودی

داوود خانی خلیفه‌محله

یه چیتور سیر جؤر تووادأبؤم و بَدئم جوغ‌دأزأ املشˇسوشنبه بازارˇکوچَه‌پس‌کوچَأنَه مِئن چرخَنَم و قیمتؤن، عطسه کألْبِـنَن!

برگردان به‌فارسی:

چتوَری سیر بالا پرانیدم و دیدم جغدوار توی کوچه‌پس‌کوچه‌های سه‌شنبه‌بازار املش می‌چرخم و قیمت‌ها، عطسه می‌ریزانند!

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی