دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دوبیتی» ثبت شده است

 

و بعد از  باد و رعد و برق و  باران                                    

بِدان! برمی‌دمد خورشیدِ تابان

بریدن می‌توان دار از بُـن امـا؛                         

رگِ اندیشه را با داس نتْوان!

املش؛ بازسراییِ دوبیتی:  21 آبان 1398 خورشیدی داوود خانی خلیفه‌محله

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی


ماچ˚دوبیتی

از: داوود خانی لنگرودی

 

قسم به یال و پشتِ اسب رستم

غمی یارم ندارم در دو عــــالم

 

بجز مــــــاچِ رخِ ماه تو؛ بگذار

به شکلِ هاله ای، دورت بگردم!

  • داوود خانی لنگرودی

تابستان امسال، مردی شیشه ای متوهم، سر یکی از نزدیکانش را با داس بریده بود و پس از نشئگی، مدعی بود با داسش در حال برداشت گندم است!


کشیدم شیشه، دیدم دانــــهْ دُرّم                            

و بعدش...شیرم و دارم می غُرّم

به آنی، زارعـــــــــم با داس نشئه

درون مزرعه گـــــــندم می بُرّم!

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی