دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • داوود خانی لنگرودی

درگذشت 14 فروردین 1397 خورشیدی

زنده یاد اسماعیل خجسته، سال 63 که سوم دبیرستان بودم، دبیر ادبیاتمان بود در دبیرستان دیالمه ی شلمان. بسیار پرتلاش و مسلط بر ادبیات فارسی به ویژه در عروض و قافیه و بالاتر از این اوصاف؛ دلسوز و مهربان ودوست داشتنی. 

ادبیات عمومی ما را نیز تدریس می کردند؛ همان سالی که زنده یاد محمد بابایی( دریایی لنگرودی) شاعر گیلکی سرای لنگرودی هم دبیر اقتصادمان بودند. پی برده بود که طبع شعر سرایی دارم و با عروض و قافیه مأنوسم. غزلی را برای خواهرزاده شهیدش – رضا خاکی کلیدبری- سروده بود و یک روز آن را در کلاس درس برایمان خواند و هنگام خوانش اشک به پهنای صورت از چشمانش جاری بود. از شهادت خواهرزاده اش مدت ها می گذشت و معلوم بود هنوز بسیار اندوهگین است... خدا بیامرزدش! 

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی

ضرب المثلی است که می گوید:

مهتاب، نرخ ماست را می شکند

زیادی و شباهت جنسی، هرچند نامرغوب باعث شکسته شدن قیمت مرغوب آن جنس می شود.

و نظر به این که ابله، سفیدی زمین را که از تابش نور مهتاب بوجود آمده است ماست، و آن هم ماستی گسترده بر زمین در حد بسیار پندارد.

شلمان- سوم فروردین 1397

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی