دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

اشعار و داستان های فارسی و گیلکی داوود خانی لنگرودی

دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

۱۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • داوود خانی لنگرودی

داوود خانی لنگرودی

فلکی شروانی، شاعر بزرگ قرن ششم غزل نغزی دارد به نام "بازیچه ی دست روزگار"، بر وزن دلنشین "مستفعل فاعلات فع لن" (مفعول مفاعلن فعولن) 

از آن جایی که اختیارات وزنی، امکان اندک تغییراتی در وزن را به شاعر می دهد و در این تغییر، گوش آن را عیب نمی شمارد؛ بر این منوال، فلکی شروانی مصراع نخست بیت ششم را در نهایت زیبایی بر وزن " مفعولن فاعلات فع لن" سروده و به بیانی ساده تر، در رکن نخست مصراع اول بیت ششم "مفعولن" را جایگزین "مستفعل" کرده است.

دیشب که این غزل گوش نواز را دوباره خوانی می کردم، حیف آمد این نکته را پشت گوش بیندازمش! (شلمان-سه روز مانده به نوروز سال نود و هفت خورشیدی)


سودا زده ی فراق یارم                             

بازیچه ی دست روزگارم


ناچیده گلی ز گلبن وصل                        

صد گونه نهاد هجر خارمبی آن که شراب وصل خوردم                    

از شربت هجر در خمارم


اندیشه ی دل نمی گذارد                        

یک لحظه مرا که دم برآرم


ای دل سره می کنی چنین کن!                     

مگذار مرا که سر بخارم


نتوانم گفت کز غم دل                                

ایام چگونه می گذارم...

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی  • داوود خانی لنگرودی

از: داوود خانی لنگرودی

متأسفانه هنوز عده ای بر این باورند که زاویه ی دید در داستان کوتاه برخلاف رمان، تغییر نمی کند؛ اما داستان نویسان ماهری با تغییر در زاویه ی دید داستان کوتاه و حتی داستانک، آثار ارزشمندی خلق نموده اند که از آوردن مصداق در این یادداشت کوتاه خودداری و تنها به این اکتفا می کنم که در اقلیم شعر حتی، شاعرانی داشتیم و داریم که در قالب های کوتاه شعری از قبیل:  رباعی و دوبیتی با تغییر زاویه ی دید، آثار ارزشمندی خلق کرده اند که در این میان، به ذکر یک نمونه رباعی متین "علی کرمانی" از شعرای پیشین بسنده می کنم.

**
مستِ می ِعشق تو ز کس بیمش نیست

بیهوشِ تو از میر و عسس بیمش نیست

آن را که هوای لعل شیــرین کس است

از شورش و غوغای مگس بیمش نیست


در رباعی شیرین بالا، شاعر در بیت نخست، یعنی "روایت دوم شخص یا توی راوی" را با مهارتی زیبا در بیت دوم به"راوی سوم شخص" سوق داده است. 

 
  • داوود خانی لنگرودی

احمد گرگین شاعر مطرح  گیلکی و فارسی سرا و بازنشسته ی آموزش و پرورش رودسر در روز شنبه 12 اسفند 1396 خورشیدی در رودسر دارفانی را وداع گفت.

قرار است بعدازظهر امروز یکشنبه مراسم تشییع پیکر زنده یاد احمد گرگین در رودسر برگزار گردد.

روحش شاد و یادش جاودانه.

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی

بیتِ گیلکی، از ابیات غزلی ست منتشره نشده و بر وزن "فاعلاتن فاعلاتن فاعلن" می باشد و بر پایه ی آن، بیتی به فارسی و بر وزن " مفتعلن مفتعلن فاعلن" سروده شده است.

در زبان گیلکی، "تال و کوتوس"، گیاهانی رونده و از تیره ی عشقه های مزاحم و مضر می باشند.

  • داوود خانی لنگرودی
  • داوود خانی لنگرودی